Kurs – Jak test mięśniowy pomaga mi w życiu

Istnieją sytuacje w życiu, gdy mamy problem z podjęciem decyzji lub mamy na coś alergię a nie wiemy na co. Test mięśniowy może nam w tym pomóc.

W kursie tym przedstawiam różne metody testu mięśniowego wykonywane na sobie lub na drugiej osobie, które możesz wykorzystywać na co dzień.

Kurs zawiera również prezentację z audio dla osób niedowidzących i mocno zapracowanych.

Moduły kursu:

I. Wstęp

II. Samotestowanie

III. Testowanie 2 osoby

IV. Podsumowanie